Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Celková spokojnosť 84 %
Zdravotná starostlivosť 84 %
Poskytnutá zdravotná starostlivosť 85 %
Zlepšenie vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice 83 %
Prístup personálu k pacientom 85 %
Starostlivosť lekárov na oddelení 85 %
Starostlivosť sestier na oddelení 84 %
Správanie lekárov na oddelení 87 %
Správanie sestier na oddelení 83 %
Informovanosť pacientov 80 %
Informácie o vyšetreniach a vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára 81 %
Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe 82 %
Informácie od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe 78 %
Hotelové služby 88 %
Kvalita ubytovania na oddelení 93 %
Kvalita stravy na oddelení 81 %
Kvalita upratovania na oddelení 90 %
Sťažnosti adresované UDZS
Počet opodstatnených sťažností na 10 000 hospitalizácií 1,22
Počet neopodstatnených sťažností na 10 000 hospitalizácií 4,86
Pokuty udelené UDZS
Suma pokút na 10 000 hospitalizácií 304 €
Počet pokút na 10 000 hospitalizácií 0,61
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Strávili ste aspoň 1 noc v tejto nemocnici?
Hodnotiť    Komentovať
3,1
Hodnotenie
3,0
Prijatie do nemocnice
2,3
Informovanie pacienta
3,0
Dostupnosť personálu
4,1
Správanie personálu
5,0
Ubytovanie, strava, služby
1,0
Prepustenie z nemocnice
3,3
Výsledky liečby
1 hodnotenie
Zobrazuje sa hodnotenie celej nemocnice, ktoré s menšou váhou zahŕňa aj hodnotenie jej jednotlivých budov (ak ich má viac) a odborností. Jednotlivé budovy alebo odbornosti môžete ohodnotiť aj samostatne, v ich príslušnom profile.
Hospitalizácie+
Adresa+

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com