Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Celkové hodnotenie 50,2
Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 45
Reoperovanosť 0
Rehospitalizovanosť do 30 dní 46
Úmrtnosť po operačných výkonoch 51
Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 61
Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti 17
Úmrtnosť na JIS 74
Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 72
Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou 73
Pokuty od ÚDZS 94
Skúsenosť 31
Index počtu EBHR výkonov 31
Náročnosť diagnóz pacientov 51
Case-mix index 51
Spokojnosť pacientov 56
Celková spokojnosť pacientov 52
Sťažnosti pacientov 93
Hospodárenie 72
Schopnosť generovať vlastné zdroje 49
Dlh po lehote splatnosti a jeho medziročná zmena 95
Transparentnosť 53
Index transparentnosti 53
Základné informácie
Adresa
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča
Slovenská republika
Hospitalizovaní pacienti

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com