Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Celkové hodnotenie 53,1
Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 51
Reoperovanosť 52
Rehospitalizovanosť do 30 dní 52
Úmrtnosť po operačných výkonoch 57
Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 26
Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti 51
Úmrtnosť na JIS 98
Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 12
Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou 44
Pokuty od ÚDZS 70
Skúsenosť 64
Index počtu EBHR výkonov 64
Náročnosť diagnóz pacientov 32
Case-mix index 32
Spokojnosť pacientov 39
Celková spokojnosť pacientov 43
Sťažnosti pacientov 2
Hospodárenie 87
Schopnosť generovať vlastné zdroje 74
Dlh po lehote splatnosti a jeho medziročná zmena 99
Transparentnosť 59
Index transparentnosti 59
Základné informácie
Adresa
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
949 01 Nitra
Slovenská republika
Hospitalizovaní pacienti

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com