Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Využívanie kapacít
Priemerná dĺžka hospitalizácie 4,95 dní
Obložnosť 65 %
Počet postelí 520
Operovanosť 87 %
Plánovanosť 50 %
Preklady medzi nemocnicami
Prichádzajúce preklady 1,35 %
Odchádzajúce preklady 2,93 %
Čakanie na urgentnom príjme
Mediánová doba čakania 17,3 min.
Podiel pacientov čakajúcich do 10 minút 9,8 %
Podiel pacientov čakajúcich nad 30 minút 15,2 %
Čakacie lehoty
Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 477 dní
Implantácia TEP bedrového kĺbu 235 dní
Implantácia TEP kolenného kĺbu 1 355 dní
Zdravotnícky personál
Počet lekárov 154
Počet sestier 332
Počet pacientov na jedného lekára 137,6
Počet pacientov na jednu sestru 63,9
Základné informácie
Adresa
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
Slovenská republika
Hospitalizovaní pacienti

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com