Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Hospodárenie
Tržby 98 006 368 €
Odpisy dlhodobého majetku 5 109 013 €
Hospodársky výsledok po zdanení 12 926 398 €
Dlh po lehote splatnosti 39 719 364 €
Dlh po lehote splatnosti voči tržbám 41 %
Schopnosť generovať vlastné zdroje 18 %
Index transparentnosti 91 %
Informácie o liečbe
Informácie o čakaní na liečbu 100 %
Informácie o zákrokoch a metódach 100 %
Zverejnený postup pri hospitalizácii 100 %
Cenník služieb 100 %
Kontakty na nemocnicu / oddelenie
Zverejnené návštevné hodiny 71 %
Informácie o lekároch 100 %
Práva pacienta
Informácie o právach pacienta 100 %
Etický kódex zamestnanca 100 %
Informácie ako podať sťažnosť 100 %
Informácie ako podať infožiadosť 100 %
Informácie o riadení nemocnice
Informácie o hospodárení 100 %
Informácie o vlastníkoch a vedení 100 %
Informácie o sponzoroch 100 %
Prístup k zmluvám a ich zverejňovanie na internete 100 %
Hodnotenie vlastností zverejnených zmlúv 60 %
Ostatné ukazovatele transparentnosti
Súhlas so sprístupnením štatistických údajov z NCZI 100 %
Dotazník spokojnosti 100 %
Koeficient kvality webových stránok 93 %
Elektronické objednávanie 0 %
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Strávili ste aspoň 1 noc v tejto nemocnici?
Hodnotiť    Komentovať
5,0
Hodnotenie
5,0
Prijatie do nemocnice
5,0
Informovanie pacienta
5,0
Dostupnosť personálu
5,0
Správanie personálu
4,6
Ubytovanie, strava, služby
5,0
Prepustenie z nemocnice
5,0
Výsledky liečby
1 hodnotenie
Zobrazuje sa hodnotenie celej nemocnice, ktoré s menšou váhou zahŕňa aj hodnotenie jej jednotlivých budov (ak ich má viac) a odborností. Jednotlivé budovy alebo odbornosti môžete ohodnotiť aj samostatne, v ich príslušnom profile.
Hospitalizácie+
Adresa+

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com