Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Aby ste mohli hodnotiť, musíte sa prihlásiť. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, musíte sa najprv zaregistrovať.
Upozornenie
Hodontíte iba odbornosť Arytmia a koronárna jednotka. Ak chcete hodnotiť celú nemocnicu, kliknite sem, alebo zobrazte profil celej nemocnice. Ak chcete hodnotiť konkrétne pracovisko (ak ich má nemocnica viac) alebo odbornosť, môžete ich vybrať nižšie. Hodnoťte iba v prípade, že ste boli v tomto zdravotníckom zariadení hospitalizovaní, teda váš pobyt trval aspoň 24 hodín. Hodnotia sa iba jednotlivé otázky, hodnotenie za kategórie a celkové hodnotenie sa počíta automaticky.
Odbornosť:

Ohodnoťte spokojnosť s nasledujúcimi oblasťami Vašej hospitalizácie:

Prijatie do nemocnice
najhoršie
najlepšie
Organizácia prijatia na hospitalizáciu
Ako ste boli spokojný/á s celkovou organizáciou Vášho prijatia na hospitalizáciu (orientácia v nemocnici, prijímacia kancelária, resp. ambulancia, poskytnuté informácie, umiestnenie a vybavenie šatní, celková dĺžka čakania v nemocnici na prijatie na oddelenie, resp. lôžko)?
Informovanie pacienta o liečbe
najhoršie
najlepšie
Informovanosť o diagnóze a liečbe
Ako ste boli spokojný/á s tým, ako Vás lekári informovali o Vašej diagnóze, o postupe liečby, o možných alternatívach, o ich prínosoch a rizikách, o podávaných liekoch a pod.?
Zrozumiteľnosť informácií
Hovorili s Vami lekári a zdravotné sestry o Vašej liečbe a odpovedali na Vaše otázky takým spôsobom, aby ste tomu rozumeli?
Zapojenie pacienta do rozhodovania
Zapojili Vás lekári dostatočne do rozhodovania o Vašej liečbe?
Dostupnosť lekárov a sestier
najhoršie
najlepšie
Čas venovaný liečbe zo strany lekárov
Venovali Vám lekári pri liečbe dostatok svojho času?
Dostupnosť konzultácií s lekárom
Keď ste potrebovali Vy alebo Vaši príbuzní a blízki hovoriť s lekárom, bol k dispozícii?
Čas venovaný starostlivosti zo strany zdravotných sestier
Ako ste boli spokojný/á s tým, koľko času Vám venovali zdravotné sestry a ako boli k dispozícii, keď ste to potrebovali?
Správanie a prístup zdravotníckeho personálu
najhoršie
najlepšie
Predstavenie sa lekárov
Predstavil sa Vám Váš ošetrujúci lekár, ako aj ďalší lekári, ktorí Vás liečili?
Vnímavosť zdravotníkov pri komunikácii o prítomnom pacientovi
Vyvarovali sa lekári a iní zdravotnícki pracovníci toho, aby hovorili vo Vašej prítomnosti o Vás, ako keby ste neboli prítomný/á?
Správanie a prístup lekárov
Ako ste boli spokojný/á so správaním a prístupom lekárov k Vám (úctivosť, ľudskosť, empatia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, súkromia a intimity, ochota počúvať a odpovedať na otázky a pod.)?
Správanie a prístup zdravotných sestier
Ako ste boli spokojný/á so správaním a prístupom zdravotných sestier k Vám (úctivosť, prívetivosť, empatia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, súkromia a intimity, ochota pomôcť a vyjsť v ústrety, úsilie reagovať na individuálne potreby)?
Hygiena zdravotníckeho personálu
Ako ste boli spokojný/á s dodržiavaním hygienických opatrení zo strany zdravotníckeho personálu (dezinfekcia rúk, ochranné pomôcky, hygiena pri realizácii zdravotníckych výkonov a pri podávaní liekov, čistota odevu, striedme líčenie a žiadne ozdoby na rukách (napr. prstene, náramky, hodinky) a pod.)?
Ubytovanie, strava, služby
najhoršie
najlepšie
Čistota a hygiena priestorov
Ako ste boli spokojný/á s úrovňou čistoty a hygieny na izbách a v spoločných priestoroch na oddelení a v celej nemocnici, s umiestnením, vybavením a čistotou hygienických zariadení (WC, umývadlo, sprcha), s dostupnosťou alkoholových dezinfekčných prípravkov na ruky, s kvalitou upratovania, hladinou hluku, s osvetlením a kvalitou a teplotou vzduchu na izbe?
Denný režim
Ako ste boli spokojný/á s nastaveným denným režimom na oddelení (budenie v noci, ranný budíček, nočný pokoj, časy pre vizity lekárov, vyšetrenia a ďalšie výkony zdravotníckych pracovníkov, časy pre podávanie liekov a stravy, návštevné hodiny a organizácia návštev blízkych a pod.)?
Strava
Ako ste boli spokojný/á s kvalitou liečebnej stravy podávanej na oddelení, s pitným režimom a úrovňou a hygienou stolovania?
Vybavenie izieb, komfort ubytovania, služby
Ako ste boli spokojný/á s vybavením a komfortom izieb a spoločných priestorov (klimatizácia, televízia, WiFi, kvalita a počet lôžok, resp. spolubývajúcich na izbe, dostatok miesta, odkladacie a úložné priestory, uzamykateľné boxy) a s ponukou služieb v nemocnici (bufet, nápojové automaty, predaj časopisov, novín, zdravých potravín, ovocia a zeleniny, lekáreň, kaplnka, resp. duchovné služby, knižnica, priestor pre fajčiarov, parkovisko, bankomat a pod.)?
Prepustenie z nemocnice
najhoršie
najlepšie
Informovanosť o zotavovaní a prípadnej ďalšej liečbe
Boli ste dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom o možných príznakoch, odporúčaniach pri zotavovaní, o jeho priebehu, o užívaní liekov a o ďalšom postupe pri sledovaní zdravotného stavu, prípadne pri ďalšej liečbe po ukončení Vašej hospitalizácie?
Organizácia prepustenia z nemocnice
Ako ste boli spokojný/á s celkovou administratívnou organizáciou Vášho prepustenia z nemocnice (dĺžka trvania, poskytnuté informácie a lieky, zdravotná a iná dokumentácia a pod.)?
Pacientska skúsenosť a výsledky liečby
najhoršie
najlepšie
Spokojnosť so zdravotným stavom po liečbe
Ako ste spokojný/á s výsledkom Vašej liečby v nemocnici, resp. so zdravotným stavom po prepustení z nemocnice?
Správnosť spôsobu liečby
Myslíte si, že lekári zvolili vo Vašom prípade správny spôsob liečby a správne ho spolu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi aj poskytovali?
Odporučenie nemocnice ostatným
Po Vašej skúsenosti s pobytom v nemocnici odporučili by ste ju svojim príbuzným a známym?
Ohodnoťte Vašu skúsenosť
Legenda farieb
Výrazne lepšie ako priemer
Lepšie ako priemer
Okolo priemeru
Horšie ako priemer
Výrazne horšie ako priemer
Projekt finančne podporujú Tento portál bol súčasťou projektu, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu
pre právne služby
dovera.sk lab.online union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com