Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Celkové hodnotenie 72,0
Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 62
Reoperovanosť 60
Rehospitalizovanosť do 30 dní 24
Úmrtnosť po operačných výkonoch 88
Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 53
Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti 72
Úmrtnosť na JIS 85
Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 60
Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou 47
Pokuty od ÚDZS 96
Skúsenosť 83
Index počtu EBHR výkonov 83
Náročnosť diagnóz pacientov 67
Case-mix index 67
Spokojnosť pacientov 83
Celková spokojnosť pacientov 86
Sťažnosti pacientov 57
Hospodárenie 84
Schopnosť generovať vlastné zdroje 70
Dlh po lehote splatnosti a jeho medziročná zmena 98
Transparentnosť 73
Index transparentnosti 73
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Strávili ste aspoň 1 noc v tejto nemocnici?
Hodnotiť    Komentovať
2,0
Hodnotenie
3,0
Prijatie do nemocnice
1,7
Informovanie pacienta
1,4
Dostupnosť personálu
1,5
Správanie personálu
3,2
Ubytovanie, strava, služby
2,0
Prepustenie z nemocnice
2,6
Výsledky liečby
1 hodnotenie
Zobrazuje sa hodnotenie celej nemocnice, ktoré s menšou váhou zahŕňa aj hodnotenie jej jednotlivých budov (ak ich má viac) a odborností. Jednotlivé budovy alebo odbornosti môžete ohodnotiť aj samostatne, v ich príslušnom profile.
Hospitalizácie+
Adresa+

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com