Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Hospodárenie
Tržby 20 129 870 €
Odpisy dlhodobého majetku 479 759 €
Hospodársky výsledok po zdanení 53 854 €
Dlh po lehote splatnosti 1 269 657 €
Dlh po lehote splatnosti voči tržbám 6 %
Schopnosť generovať vlastné zdroje 3 %
Index transparentnosti 73 %
Informácie o liečbe
Informácie o čakaní na liečbu 0 %
Informácie o zákrokoch a metódach 100 %
Zverejnený postup pri hospitalizácii 100 %
Cenník služieb 75 %
Kontakty na nemocnicu / oddelenie
Zverejnené návštevné hodiny 68 %
Informácie o lekároch 33 %
Práva pacienta
Informácie o právach pacienta 0 %
Etický kódex zamestnanca 0 %
Informácie ako podať sťažnosť 100 %
Informácie ako podať infožiadosť 0 %
Informácie o riadení nemocnice
Informácie o hospodárení 50 %
Informácie o vlastníkoch a vedení 50 %
Informácie o sponzoroch 0 %
Prístup k zmluvám a ich zverejňovanie na internete 0 %
Hodnotenie vlastností zverejnených zmlúv 0 %
Ostatné ukazovatele transparentnosti
Súhlas so sprístupnením štatistických údajov z NCZI 100 %
Dotazník spokojnosti 100 %
Koeficient kvality webových stránok 50 %
Elektronické objednávanie 100 %
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Strávili ste aspoň 1 noc v tejto nemocnici?
Hodnotiť    Komentovať
Hodnotenie
Prijatie do nemocnice
Informovanie pacienta
Dostupnosť personálu
Správanie personálu
Ubytovanie, strava, služby
Prepustenie z nemocnice
Výsledky liečby
zatiaľ nehodnotené
Zobrazuje sa hodnotenie celej nemocnice, ktoré s menšou váhou zahŕňa aj hodnotenie jej jednotlivých budov (ak ich má viac) a odborností. Jednotlivé budovy alebo odbornosti môžete ohodnotiť aj samostatne, v ich príslušnom profile.
Hospitalizácie+
Adresa+

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com