Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vylúčenie zodpovednosti

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO a vznikol v spolupráci s Transparency International Slovensko. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ďakujeme Dôvere zdravotnej poisťovni, a.s. za pomoc a spoluprácu pri tvorbe portálu a za poskytnutie štatistických údajov potrebných pre vyhodnotenie kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR. Týmto by sme sa chceli poďakovať aj Union zdravotnej poisťovni, a.s. za súčinnosť a za poskytnutie štatistických údajov potrebných pre vyhodnotenie kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR.

Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe nateraz dostupných údajov. Tieto – najmä indikátory kvality – nezohľadňujú rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú (napr. zdravotný stav, diagnózy), a preto bez tzv. rizikového váženia (teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe) nie sú vždy priamo porovnateľné medzi rôznymi zariadeniami. Niektoré údaje môžu byť ovplyvnené malou početnosťou vzorky a nemusia tak verne vystihovať realitu v danom zariadení.

INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje zobrazované na portáli sú prevzaté od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Ministerstva zdravotníctva SR, samosprávnych krajov, Úradu pre verejné obstarávanie a ďalších inštitúcií. Prípadné chyby sa snažíme zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať. Používateľ portálu berie na vedomie skutočnosť, že zverejnené dáta môžu obsahovať chyby spôsobené spracovaním veľkého množstva údajov, ako aj chyby spôsobené pri tvorbe pôvodných dát. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Prevádzkovateľ môže vykonávať na portáli funkčné a obsahové zmeny ako napr. pridávanie alebo odoberanie dátových zdrojov či ukazovateľov, a to bez upozornenia používateľov a podľa vlastného uváženia.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com