Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základné informácie

Podrobnejšie o projekte

Poskytovaním objektívnych údajov chceme pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam.

Čo web ponúka

Stránka umožňuje zobrazovať profily jednotlivých ambulancií, lôžkových zdravotníckych zariadení a odborností (oddelení), ktoré sa v týchto zariadeniach nachádzajú, ako aj rebríčky vybraných zariadení alebo oddelení podľa vybraných ukazovateľov - najmä indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spokojnosti pacientov, počtu vykonaných operačných zákrokov, hospodárenia a transparentnosti.

S akými údajmi pracujeme

Údaje pochádzajú od zdravotných poisťovní - poisťovne Dôvera, poisťovne Union a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národného centra zdravotníckych informácií, samosprávnych krajov, Transparency International Slovensko a z vlastných analýz. Niektoré údaje môžu byť skreslené napríklad malou početnosťou vzorky a nemusia tak zodpovedať realite v danom zariadení.

Kontakt

INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
mail: kdesaliecit@ineko.sk (na tejto adrese privítame aj vaše postrehy a pripomienky)
tel.: 02 / 5341 1020
fax: 02 / 5823 3487
www.ineko.sk

Autori

Peter Goliaš
Peter Klátik
Dušan Zachar

Metodika

Metodika hodnotenia Nemocnica roka je dostupná v sekcii Nemocnica roka. Vysvetlenie jednotlivých ukazovateľov prezentovaných na portáli bude v najbližšej dobe dostupné pri príslušných ukazovateľoch v profile nemocnice alebo ambulancie.

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com