Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základné informácie

Kto sme

Sme INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy - mimovládna nezisková organizácia. Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem pre lepší život na Slovensku. Robíme to najmä prostredníctvom výskumu, prostredníctvom analýz a dát a následným šírením podložených informácií a odbornou podporou verejnej diskusie. INEKO nepoberá žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu a funguje prioritne vďaka darom od právnických aj fyzických osôb. Zakladáme si na odbornosti a nezávislosti. Naši donori nezasahujú do výstupov našich projektov.

Podrobnejšie o projekte

Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam.

Čo web ponúka

Stránka umožňuje zobrazovať profily jednotlivých ambulancií, lôžkových zdravotníckych zariadení a odborností (oddelení), ktoré sa v týchto zariadeniach nachádzajú, ako aj rebríčky vybraných zariadení alebo oddelení podľa vybraných ukazovateľov - najmä indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spokojnosti pacientov, počtu vykonaných operačných zákrokov, hospodárenia a transparentnosti.

S akými údajmi pracujeme

Údaje preberáme najmä od všetkých troch zdravotných poisťovní - poisťovne Dôvera, poisťovne Union a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, od zdravotníckych zariadení, z Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, samosprávnych krajov, Národného centra zdravotníckych informácií, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. INEKO preto nemôže garantovať a niesť právnu zodpovednosť za správnosť použitých originálnych dát. Prípadné chyby sa snažíme zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať. Na nedostatky pri kvalite dát upozorňujeme zodpovedné subjekty.

Kontakt

INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
mail: kdesaliecit@ineko.sk (na tejto adrese privítame aj vaše postrehy a pripomienky)
tel.: 02 / 5341 1020
fax: 02 / 5823 3487
www.ineko.sk

Autori

Peter Goliaš
Peter Klátik
Dušan Zachar

Metodika

Metodika hodnotenia Nemocnica roka je dostupná v sekcii Nemocnica roka. Vysvetlenie jednotlivých ukazovateľov prezentovaných na portáli bude v najbližšej dobe dostupné pri príslušných ukazovateľoch v profile nemocnice alebo ambulancie.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com