Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2023

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2019 - 2022.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každá kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Kvalita i
Operačné skúsenosti lekárov i
Náročnosť diagnóz pacientov i
Spokojnosť pacientov i
Hospodáre-nie i
Transparent-nosť i
1.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
66  
64  
67  
61  
77  
51  
69  
2.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
62  
49  
79  
100  
47  
55  
92  
3.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
59  
49  
78  
95  
62  
24  
79  
4.miesto
Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
58  
47  
78  
51  
55  
69  
85  
5.miesto
Hollého 14
081 81 Prešov
56  
49  
73  
55  
49  
55  
82  
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Vyjadrenia víťazných nemocníc

1. miesto
„Rád by som vyjadril svoju vďačnosť a veľké poďakovanie každému jednému zamestnancovi našej nemocnice. Prvenstvo, ktoré si nemocnica obhájila aj tento rok, je výsledkom práve tímovej práce všetkých - zdravotníckych aj..."
doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN
2. miesto
„Veľké ďakujeme. Je nám cťou prijať v tomto roku 2023 strieborné umiestnenie v hodnotení nemocníc. Ocenenie má pre nás obrovskú morálnu hodnotu. Je pre nás zadosťučinením za prácu celej nemocnice, ktoré zvyšuje náš..."
Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. miesto
„Teší nás, že sme obhájili bronzovú priečku v hodnotení INEKO, ktoré komplexne posudzuje poskytovanú zdravotnú starostlivosť v slovenských nemocniciach. Sme hrdí, že si dlhodobo udržiavame stabilnú pozíciu medzi najlepšími..."
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Kvalita i
Operačné skúsenosti lekárov i
Náročnosť diagnóz pacientov i
Spokojnosť pacientov i
Hospodáre-nie i
Transparent-nosť i
1.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
68  
51  
85  
76  
81  
79  
77  
2.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
64  
59  
49  
24  
77  
89  
88  
3.miesto
Banícka 803/28
058 45 Poprad
62  
51  
81  
71  
57  
70  
82  
4.miesto
Pavlovova 17
955 20 Topoľčany
62  
57  
68  
66  
48  
78  
76  
5.miesto
Winterova ul. 66
921 63 Piešťany
62  
63  
56  
55  
48  
73  
80  
Zobraziť zvyšných 28 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Vyjadrenia víťazných nemocníc

1. miesto
„V poradí už piaty titul Nemocnica roka v kategórii všeobecných nemocníc prijímame s obrovskou vďakou, pokorou a zodpovednosťou. To, že sa nám podarilo získať prvenstvo v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022 a čelnú pozíciu sme udržali..."
MUDr. Pavol Rusnák, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s.
2. miesto
„Hodnotenie inštitútu INEKO nás sprevádza už deviaty rok. Ľubovnianska nemocnica, n.o. v priebehu tohoto obdobia, ktoré bolo poznačené aj mnohými krízami, si dokázala vďaka svojim zamestnancom a dôvere svojich pacientov udržať..."
MUDr. Peter Bizovský, MPH, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
3. miesto
„Postup v hodnotení INEKO po niekoľkoročných “zemiakových“ medailách je pre nás obrovským zadosťučinením. Je to na prvý pohľad len o jeden stupienok vyššie umiestnenie, ale obrovský a zásadný postup nahor vo vnímaní..."
MUDr. Jozef Tekáč, MPH, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a.s.

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com