Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Legenda
Šírka modrého / šedého stĺpca vyjadruje hodnotu za danú prevádzku v porovnaní s ostatnými prevádzkami v rovnakej kategórii. Šedé stĺpce sú pri ukazovateľoch, kde nie je možné povedať, či je lepšia nižšia alebo vyššia hodnota. Čím širší modrý stĺpec, tým lepšia hodnota. Pokiaľ je vzorka (napr. počet pacientov) veľmi malá, alebo nie je možné určiť, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota, stĺpcové hodnotenie sa nezobrazuje vôbec.

Priemer
Najhoršia
hodnota
Najlepšia
hodnota
Hodnota na
menšej vzorke

Bez hodnotenia
Celkové hodnotenie 54,8
Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 50
Reoperovanosť 45
Rehospitalizovanosť do 30 dní 14
Úmrtnosť po operačných výkonoch 70
Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 20
Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti 51
Úmrtnosť na JIS 84
Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 56
Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou 62
Pokuty od ÚDZS 94
Skúsenosť 69
Index počtu EBHR výkonov 69
Náročnosť diagnóz pacientov 66
Case-mix index 66
Spokojnosť pacientov 40
Celková spokojnosť pacientov 40
Sťažnosti pacientov 39
Hospodárenie 70
Schopnosť generovať vlastné zdroje 43
Dlh po lehote splatnosti a jeho medziročná zmena 96
Transparentnosť 58
Index transparentnosti 58
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Strávili ste aspoň 1 noc v tejto nemocnici?
Hodnotiť    Komentovať
5,0
Hodnotenie
5,0
Prijatie do nemocnice
5,0
Informovanie pacienta
5,0
Dostupnosť personálu
5,0
Správanie personálu
5,0
Ubytovanie, strava, služby
5,0
Prepustenie z nemocnice
5,0
Výsledky liečby
1 hodnotenie
Zobrazuje sa hodnotenie celej nemocnice, ktoré s menšou váhou zahŕňa aj hodnotenie jej jednotlivých budov (ak ich má viac) a odborností. Jednotlivé budovy alebo odbornosti môžete ohodnotiť aj samostatne, v ich príslušnom profile.
Hospitalizácie+
Adresa+

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com