Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Upozornenie
Zobrazuje sa hodnotenie celej nemocnice, ktoré s menšou váhou zahŕňa aj hodnotenie jej jednotlivých budov (ak ich má viac) a odborností. Hodnotenie jednotlivých budov (ak ich má nemocnica viac) alebo odborností sa nachádza v ich príslušnom profile.
zatiaľ nehodnotené
Prijatie do nemocnice
Organizácia prijatia na hospitalizáciu
Ako ste boli spokojný/á s celkovou organizáciou Vášho prijatia na hospitalizáciu (orientácia v nemocnici, prijímacia kancelária, resp. ambulancia, poskytnuté informácie, umiestnenie a vybavenie šatní, celková dĺžka čakania v nemocnici na prijatie na oddelenie, resp. lôžko)?
Informovanie pacienta o liečbe
Informovanosť o diagnóze a liečbe
Ako ste boli spokojný/á s tým, ako Vás lekári informovali o Vašej diagnóze, o postupe liečby, o možných alternatívach, o ich prínosoch a rizikách, o podávaných liekoch a pod.?
Zrozumiteľnosť informácií
Hovorili s Vami lekári a zdravotné sestry o Vašej liečbe a odpovedali na Vaše otázky takým spôsobom, aby ste tomu rozumeli?
Zapojenie pacienta do rozhodovania
Zapojili Vás lekári dostatočne do rozhodovania o Vašej liečbe?
Dostupnosť lekárov a sestier
Čas venovaný liečbe zo strany lekárov
Venovali Vám lekári pri liečbe dostatok svojho času?
Dostupnosť konzultácií s lekárom
Keď ste potrebovali Vy alebo Vaši príbuzní a blízki hovoriť s lekárom, bol k dispozícii?
Čas venovaný starostlivosti zo strany zdravotných sestier
Ako ste boli spokojný/á s tým, koľko času Vám venovali zdravotné sestry a ako boli k dispozícii, keď ste to potrebovali?
Správanie a prístup zdravotníckeho personálu
Predstavenie sa lekárov
Predstavil sa Vám Váš ošetrujúci lekár, ako aj ďalší lekári, ktorí Vás liečili?
Vnímavosť zdravotníkov pri komunikácii o prítomnom pacientovi
Vyvarovali sa lekári a iní zdravotnícki pracovníci toho, aby hovorili vo Vašej prítomnosti o Vás, ako keby ste neboli prítomný/á?
Správanie a prístup lekárov
Ako ste boli spokojný/á so správaním a prístupom lekárov k Vám (úctivosť, ľudskosť, empatia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, súkromia a intimity, ochota počúvať a odpovedať na otázky a pod.)?
Správanie a prístup zdravotných sestier
Ako ste boli spokojný/á so správaním a prístupom zdravotných sestier k Vám (úctivosť, prívetivosť, empatia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, súkromia a intimity, ochota pomôcť a vyjsť v ústrety, úsilie reagovať na individuálne potreby)?
Hygiena zdravotníckeho personálu
Ako ste boli spokojný/á s dodržiavaním hygienických opatrení zo strany zdravotníckeho personálu (dezinfekcia rúk, ochranné pomôcky, hygiena pri realizácii zdravotníckych výkonov a pri podávaní liekov, čistota odevu, striedme líčenie a žiadne ozdoby na rukách (napr. prstene, náramky, hodinky) a pod.)?
Ubytovanie, strava, služby
Čistota a hygiena priestorov
Ako ste boli spokojný/á s úrovňou čistoty a hygieny na izbách a v spoločných priestoroch na oddelení a v celej nemocnici, s umiestnením, vybavením a čistotou hygienických zariadení (WC, umývadlo, sprcha), s dostupnosťou alkoholových dezinfekčných prípravkov na ruky, s kvalitou upratovania, hladinou hluku, s osvetlením a kvalitou a teplotou vzduchu na izbe?
Denný režim
Ako ste boli spokojný/á s nastaveným denným režimom na oddelení (budenie v noci, ranný budíček, nočný pokoj, časy pre vizity lekárov, vyšetrenia a ďalšie výkony zdravotníckych pracovníkov, časy pre podávanie liekov a stravy, návštevné hodiny a organizácia návštev blízkych a pod.)?
Strava
Ako ste boli spokojný/á s kvalitou liečebnej stravy podávanej na oddelení, s pitným režimom a úrovňou a hygienou stolovania?
Vybavenie izieb, komfort ubytovania, služby
Ako ste boli spokojný/á s vybavením a komfortom izieb a spoločných priestorov (klimatizácia, televízia, WiFi, kvalita a počet lôžok, resp. spolubývajúcich na izbe, dostatok miesta, odkladacie a úložné priestory, uzamykateľné boxy) a s ponukou služieb v nemocnici (bufet, nápojové automaty, predaj časopisov, novín, zdravých potravín, ovocia a zeleniny, lekáreň, kaplnka, resp. duchovné služby, knižnica, priestor pre fajčiarov, parkovisko, bankomat a pod.)?
Prepustenie z nemocnice
Informovanosť o zotavovaní a prípadnej ďalšej liečbe
Boli ste dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom o možných príznakoch, odporúčaniach pri zotavovaní, o jeho priebehu, o užívaní liekov a o ďalšom postupe pri sledovaní zdravotného stavu, prípadne pri ďalšej liečbe po ukončení Vašej hospitalizácie?
Organizácia prepustenia z nemocnice
Ako ste boli spokojný/á s celkovou administratívnou organizáciou Vášho prepustenia z nemocnice (dĺžka trvania, poskytnuté informácie a lieky, zdravotná a iná dokumentácia a pod.)?
Pacientska skúsenosť a výsledky liečby
Spokojnosť so zdravotným stavom po liečbe
Ako ste spokojný/á s výsledkom Vašej liečby v nemocnici, resp. so zdravotným stavom po prepustení z nemocnice?
Správnosť spôsobu liečby
Myslíte si, že lekári zvolili vo Vašom prípade správny spôsob liečby a správne ho spolu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi aj poskytovali?
Odporučenie nemocnice ostatným
Po Vašej skúsenosti s pobytom v nemocnici odporučili by ste ju svojim príbuzným a známym?
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Strávili ste aspoň 1 noc v tejto nemocnici?
Hodnotiť    Komentovať
Hospitalizácie+
Adresa+

Hodnotenie zdravotníckych zariadení je projektom inštitútu INEKO. Partnermi projektu sú DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe dostupných údajov. Tieto nemusia zohľadňovať rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Údaje sú prevzaté od rôznych inštitúcií a INEKO ich žiadnym spôsobom neupravuje. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Zobraziť plný text

Projekt finančne podporujú Tento portál je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby
dovera.sk union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com