Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2016

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2012 - 2015.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Špitálska 6
949 01 Nitra
60  
52  
65  
100  
 
2.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
56  
53  
53  
39  
92  
3.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
55  
80  
47  
49  
44  
4.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
52  
89  
35  
49  
42  
5.miesto
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
47  
44  
57  
66  
 
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
77  
83  
65  
83  
92  
2.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
67  
94  
60  
83  
20  
3.miesto
Banícka 803/28
058 45 Poprad
64  
62  
52  
85  
75  
4.miesto
Nemocničná 1944/10
026 14 Dolný Kubín
59  
70  
62  
50  
47  
5.miesto
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
59  
54  
53  
72  
61  
Zobraziť zvyšných 26 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com