Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2015

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2011 - 2014.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Hospodáre-nie a transpa-rentnosť
1.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
63  
83  
52  
58  
2.miesto
Špitálska 6
949 01 Nitra
63  
52  
61  
75  
3.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
56  
84  
33  
60  
4.miesto
Legionárska 28
911 71 Trenčín
49  
44  
42  
64  
5.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
48  
52  
48  
45  
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Hospodáre-nie a transpa-rentnosť
1.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
75  
89  
66  
73  
2.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
69  
94  
49  
70  
3.miesto
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča
61  
58  
56  
71  
4.miesto
Huncovská 1788/42
060 01 Kežmarok
59  
38  
67  
68  
5.miesto
Nemocničná 1944/10
026 14 Dolný Kubín
58  
57  
57  
61  
Zobraziť zvyšných 24 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com