Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2018

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014 - 2017.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Náročnosť diagnóz pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
59  
79  
37  
83  
56  
86  
2.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
58  
92  
34  
100  
52  
47  
3.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
55  
90  
41  
16  
68  
58  
4.miesto
Špitálska 6
949 01 Nitra
49  
50  
41  
 
99  
57  
5.miesto
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
45  
46  
35  
20  
78  
57  
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Náročnosť diagnóz pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
68  
90  
67  
 
90  
77  
2.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
67  
83  
56  
67  
86  
59  
3.miesto
Banícka 803/28
058 45 Poprad
62  
69  
49  
51  
87  
74  
4.miesto
Nemocničná 7
066 01 Humenné
60  
54  
46  
100  
83  
55  
5.miesto
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
59  
60  
59  
26  
84  
50  
Zobraziť zvyšných 29 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com