Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2020

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2016 - 2019.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Kvalita i
Skúsenosť
Náročnosť diagnóz pacientov
Spokojnosť pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
64  
49  
83  
94  
61  
56  
87  
2.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
60  
53  
65  
54  
72  
59  
65  
3.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
57  
42  
79  
86  
61  
43  
74  
4.miesto
Pažítková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
55  
63  
97  
57  
24  
23  
76  
5.miesto
Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
54  
41  
74  
65  
46  
58  
81  
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Kvalita i
Skúsenosť
Náročnosť diagnóz pacientov
Spokojnosť pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
72  
62  
83  
67  
83  
84  
73  
2.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
70  
67  
45  
20  
89  
95  
89  
3.miesto
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
63  
55  
63  
37  
77  
73  
81  
4.miesto
Banícka 803/28
058 45 Poprad
62  
49  
85  
56  
60  
83  
81  
5.miesto
Šrobárova 1
979 01 Rimavská Sobota
61  
52  
63  
46  
67  
89  
63  
Zobraziť zvyšných 28 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com