Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2019

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2015 - 2018.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Kvalita i
Skúsenosť
Náročnosť diagnóz pacientov
Spokojnosť pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
61  
46  
82  
87  
62  
54  
83  
2.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
59  
53  
64  
49  
71  
64  
58  
3.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
56  
40  
77  
83  
66  
44  
66  
4.miesto
Špitálska 6
949 01 Nitra
53  
51  
64  
32  
39  
87  
59  
5.miesto
Pažítková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
52  
65  
97  
54  
19  
 
69  
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Kvalita i
Skúsenosť
Náročnosť diagnóz pacientov
Spokojnosť pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
71  
60  
83  
68  
80  
83  
71  
2.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
68  
67  
46  
14  
87  
94  
86  
3.miesto
Banícka 803/28
058 45 Poprad
63  
50  
84  
53  
64  
84  
82  
4.miesto
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
60  
58  
62  
36  
64  
72  
68  
5.miesto
Šrobárova 1
979 01 Rimavská Sobota
59  
50  
64  
45  
64  
90  
57  
Zobraziť zvyšných 28 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com