Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2017

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2013 - 2016.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
58  
84  
52  
53  
41  
2.miesto
Špitálska 6
949 01 Nitra
58  
50  
61  
100  
 
3.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
57  
63  
44  
46  
97  
4.miesto
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
51  
48  
51  
69  
34  
5.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
47  
86  
34  
46  
17  
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Spokojnosť pacientov
Kvalita i
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
75  
71  
60  
92  
97  
2.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
67  
89  
54  
85  
42  
3.miesto
Banícka 803/28
058 45 Poprad
62  
53  
53  
86  
72  
4.miesto
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník
57  
56  
59  
68  
39  
5.miesto
Nemocničná 1944/10
026 14 Dolný Kubín
55  
63  
59  
51  
34  
Zobraziť zvyšných 25 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com