Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica roka 2021

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2017 - 2020.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každá kategória bola hodnotená samostatne.

Zoradiť podľa
Celkové skóre: od najlepšieho

Veľké nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Malé až stredné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

Celkové skóre i
Kvalita i
Operačné skúsenosti lekárov
Náročnosť diagnóz pacientov
Spokojnosť pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
65  
52  
81  
97  
59  
57  
92  
2.miesto
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
64  
58  
66  
56  
73  
66  
69  
3.miesto
Kollárova 2
036 59 Martin
58  
44  
77  
94  
60  
38  
77  
4.miesto
Pažítková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
57  
62  
97  
51  
26  
37  
83  
5.miesto
Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
54  
43  
75  
56  
47  
58  
84  
Zobraziť zvyšných 6 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Vyjadrenia víťazných nemocníc

1. miesto
"V týchto dňoch je toho na nás všetkých tak akosi veľa, o to viac ma potešil telefonát z inštitútu INEKO, že sa nám podarilo obhájiť titul najlepšej nemocnice. Verte mi, znamená to pre nás veľmi veľa a v týchto dňoch asi ešte..."
Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. miesto
"To, že sa nemocnica už niekoľko rokov po sebe umiestňuje na popredných priečkach hodnotiaceho prieskumu INEKO, je výsledkom tímovej práce všetkých zamestnancov nemocnice. V neposlednom rade patrí vďaka aj nášmu zriaďovateľovi..."
Petra Dišková, hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN
3. miesto
"Teší nás, že si už niekoľko rokov udržujeme v hodnotení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti TOP pozíciu medzi univerzitnými a fakultnými nemocnicami na Slovensku. Stále sú však ukazovatele, v ktorých máme priestor sa..."
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

Malé až stredne veľké nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

Celkové skóre i
Kvalita i
Operačné skúsenosti lekárov
Náročnosť diagnóz pacientov
Spokojnosť pacientov
Hospodáre-nie
Transparent-nosť
1.miesto
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
71  
56  
83  
65  
87  
86  
80  
2.miesto
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
68  
64  
46  
23  
84  
95  
91  
3.miesto
Mederčská 39
945 75 Komárno
62  
51  
67  
75  
58  
78  
77  
4.miesto
Banícka 803/28
058 45 Poprad
62  
46  
82  
60  
62  
80  
81  
5.miesto
Nemocničná 1944/10
026 14 Dolný Kubín
61  
54  
65  
48  
63  
72  
83  
Zobraziť zvyšných 28 nemocníc
Legenda farieb
Výborné (80 - 100)
Dobré (60 - 80)
Slušné (40 - 60)
Slabé (20 - 40)
Veľmi slabé (0 - 20)

Vyjadrenia víťazných nemocníc

1. miesto
"Sme veľmi poctení, že sa nám po tretíkrát podarilo obhájiť prvé miesto v hodnotení všeobecných nemocníc. Zásluhy za získanie ocenenia v tejto neľahkej dobe rozhodne nepatria iba vedeniu nemocnice, ale predovšetkým celému..."
MUDr. Pavol Rusnák, MBA, riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s.
2. miesto
"Hodnotené obdobie bolo pre Ľubovniansku nemocnicu, n.o. veľmi náročné. V tomto období prebiehala jednak výstavba, ale aj rekonštrukcia operačných sál na chirurgickom a gynekologickom oddelení. Pôrodné sály gynekologického oddelenia..."
MUDr. Peter Bizovský, MPH, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
3. miesto
"Tretie miesto v ankete Nemocnica roka 2021 je pre nás obrovskou poctou a veľkým zadosťučinením hlavne pre všetkých našich zamestnancov, že naša cesta rozvoja a dôvery, ktorú sme zvolili v rámci filozofie Skupiny AGEL, je správna...."
Mgr. Miroslav Jaška, MPH, riaditeľ Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nevypovedá o ich kvalite.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com