Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2017 - 2020. Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne. Zobraziť metodiku hodnotenia.

Zobraziť tlačovú správu

Zoraďte si rebríček podľa ľubovoľného stĺpca kliknutím na jeho názov. Kliknutím na tlačidlo "+" sa zobrazia jednotlivé ukazovatele v rámci danej kategórie.

Výsledky všetkých ročníkov:  2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Štátne univerzitné a fakultné nemocnice

Ide o tzv. koncové nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii "Všeobecné nemocnice" a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

  Názov
Celkový
rating
+
A
Kvalita
B
Operačné skúsenosti lekárov
C
Náročnosť diagnóz pacientov
+
D
Spokojnosť pacientov
+
E
Hospodárenie
F
Transparentnosť
1 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 65,4
52
81
97
59
57
92
2 Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok 63,6
58
66
56
73
66
69
3 Univerzitná nemocnica Martin 57,8
44
77
94
60
38
77
4 Univerzitná nemocnica Bratislava 57,0
62
97
51
26
37
83
5 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 54,4
43
75
56
47
58
84
6 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov 52,9
48
72
60
44
39
78
7 Fakultná nemocnica Nitra 51,7
53
62
14
30
86
70
8 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 51,5
50
60
50
33
59
72
9 Fakultná nemocnica Trenčín 49,3
50
68
12
33
62
81
10 Fakultná nemocnica Trnava 48,0
44
65
34
33
54
80
11 Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 45,3
40
81
45
34
24
79

Vyjadrenia najlepšie hodnotených nemocníc

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
riaditeľka Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica

"V týchto dňoch je toho na nás všetkých tak akosi veľa, o to viac ma potešil telefonát z inštitútu INEKO, že sa nám podarilo obhájiť titul najlepšej nemocnice. Verte mi, znamená to pre nás veľmi veľa a v týchto dňoch asi ešte viac. Ďakujem spiritu Rooseveltky, že žije v našich srdciach a pomáha nám všetkým v odhodlaní nájsť priestor posúvať sa napriek okolnostiam ďalej. Je to silná vec, kiežby v nás pretrvala. Preto moje veľké ďakujem patrí všetkým, s ktorými mám tú česť spolupracovať."
Petra Dišková
hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN

"To, že sa nemocnica už niekoľko rokov po sebe umiestňuje na popredných priečkach hodnotiaceho prieskumu INEKO, je výsledkom tímovej práce všetkých zamestnancov nemocnice. V neposlednom rade patrí vďaka aj nášmu zriaďovateľovi Ministerstvu obrany SR. ÚVN SNP Ružomberok - FN chce aj naďalej poskytovať svojim pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť na čo najvyššej úrovni. Sme veľmi radi, že aj napriek mimoriadne náročnému obdobiu, ktoré je spojené s pandémiou COVID-19, sa nám podarilo obhájiť minuloročné druhé miesto."
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

"Teší nás, že si už niekoľko rokov udržujeme v hodnotení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti TOP pozíciu medzi univerzitnými a fakultnými nemocnicami na Slovensku. Stále sú však ukazovatele, v ktorých máme priestor sa zlepšovať. Je pre nás výzvou poskočiť v rebríčku inštitútu INEKO o čosi vyššie a stať sa najlepšími. Veríme, že kým sa postaví nová univerzitná nemocnica v Martine, budeme pripravení aj na prvenstvo."

Všeobecné nemocnice

Ide o ostatné nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.

  Názov
Celkový
rating
+
A
Kvalita
B
Operačné skúsenosti lekárov
C
Náročnosť diagnóz pacientov
+
D
Spokojnosť pacientov
+
E
Hospodárenie
F
Transparentnosť
1 Nemocnica AGEL Košice-Šaca 71,0
56
83
65
87
86
80
2 Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa 68,0
64
46
23
84
95
91
3 Nemocnica AGEL Komárno 62,0
51
67
75
58
78
77
4 Nemocnica Poprad 61,6
46
82
60
62
80
81
5 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, Dolný Kubín 61,1
54
65
48
63
72
83
6 Nemocnica Rimavská Sobota 59,6
54
64
45
47
93
75
7 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 59,4
51
63
33
65
75
88
8 Nemocnica Topoľčany 59,1
54
70
65
45
73
72
9 Nemocnica A. Leňa, Humenné 58,8
52
51
71
50
70
84
10 Nemocnica AGEL Levoča 58,3
53
30
57
65
71
80
11 Vranovská nemocnica, Vranov nad Topľou 56,8
58
47
29
46
76
84
12 Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru, Michalovce 56,5
38
70
67
56
71
87
13 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 56,2
48
62
73
47
84
52
14 Nemocnica arm. generála L. Svobodu, Svidník 56,2
44
25
51
78
73
84
15 Nemocnica Žiar nad Hronom 55,1
53
49
36
45
80
78
16 Nemocnica A. Wintera, Piešťany 54,4
66
57
54
25
57
57
17 Nemocnica Snina 54,0
46
35
29
78
65
73
18 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 53,4
37
68
59
48
83
71
19 Nemocnica AGEL Skalica 52,7
54
53
58
39
42
80
20 Liptovská nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš 52,6
48
55
50
63
39
70
21 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 52,2
37
60
64
51
65
79
22 Nemocnica s poliklinikou Trebišov 50,3
41
42
36
51
70
83
23 Nemocnica s poliklinikou Myjava 50,0
47
29
55
60
37
75
24 Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, Bardejov 49,9
47
52
37
58
38
72
25 Nemocnica AGEL Levice 49,7
45
63
42
35
58
79
26 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava 49,6
44
40
38
38
71
88
27 Nemocnica s poliklinikou Brezno 49,2
49
48
46
46
42
68
28 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 47,5
37
63
63
56
15
84
29 Nemocnica AGEL Zvolen 47,4
39
61
41
37
61
77
30 Nemocnica Partizánske 46,5
48
25
28
60
36
69
31 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 46,0
40
63
64
49
12
71
32 Nemocnica s poliklinikou Revúca 44,7
46
32
34
51
41
57
33 Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša, Galanta 44,7
29
64
56
17
82
81

Vyjadrenia najlepšie hodnotených nemocníc

MUDr. Pavol Rusnák, MBA
riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s.

"Sme veľmi poctení, že sa nám po tretíkrát podarilo obhájiť prvé miesto v hodnotení všeobecných nemocníc. Zásluhy za získanie ocenenia v tejto neľahkej dobe rozhodne nepatria iba vedeniu nemocnice, ale predovšetkým celému kolektívu zamestnancov. Obrovské poďakovanie a moje osobné uznanie patrí každému jednému členovi tímu nemocnice. Ocenenie ma teší o to viac, že ľudia napriek obrovskej únave z doby, ktorej čelíme v súvislosti s pandémiou COVID-19, svoju prácu naďalej vnímajú ako poslanie a pre zdravie pacientov robia maximum. Titul Nemocnica roka nás zaväzuje k tomu, aby sme naďalej napĺňali naše poslania. Smerovať k tomu budú určite aj všetky naše iniciatívy v budúcnosti."
MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

"Hodnotené obdobie bolo pre Ľubovniansku nemocnicu, n.o. veľmi náročné. V tomto období prebiehala jednak výstavba, ale aj rekonštrukcia operačných sál na chirurgickom a gynekologickom oddelení. Pôrodné sály gynekologického oddelenia fungovali v náhradných priestoroch a zároveň bežala výstavba urgentného príjmu a časti RTG a detského oddelenia. Toto všetko komplikovala aj prebiehajúca druhá vlna pandémie COVID-19. Museli sme sa vysporiadať s nedostatkom zamestnancov, ktorí sa počas pandémie nakazili (bolo obdobie, keď nám chýbalo viac ako 20 % zamestnancov v organizácii). V tomto období sme reprofilizovali jednotlivé oddelenia, nakoľko v nemocnici nebolo a nie je infekčné oddelenie. Toto všetko sme v uvedenom období zvládli, za čo patrí vďaka tak všetkým zamestnancom nemocnice, ako aj pacientom. Ocenenie, ktoré sme dostali, je jednak poďakovaním za vykonanú prácu a bude povzbudením do ďalšej práce."
Mgr. Miroslav Jaška, MPH
riaditeľ Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

"Tretie miesto v ankete Nemocnica roka 2021 je pre nás obrovskou poctou a veľkým zadosťučinením hlavne pre všetkých našich zamestnancov, že naša cesta rozvoja a dôvery, ktorú sme zvolili v rámci filozofie Skupiny AGEL, je správna. Keď som pred takmer piatimi rokmi do Nemocnice AGEL Komárno nastupoval, bola to obrovská výzva na zásadné zlepšenie fungovania celej nemocnice. Mal som vtedy odvážnu ambíciu, aby sa komárňanská nemocnica stala „Nemocnicou Košice-Šaca“ západu. Bol to môj sen. Som veľmi rád a úprimne ďakujem všetkým kolegom, zdravotníkom i nezdravotníckym zamestnancom, že sa stotožnili s našou filozofiu, pretože 3. miesto je náš spoločný úspech. V našom snažení vybudovať veľmi dobré zdravotnícke zariadenie so zameraním na potreby pacienta v našom regióne nás nezastavila ani pandémia koronavírusu. Naopak, v tých najkritickejších situáciách sa potvrdilo, že máme skvelý tím, ktorý dokáže s nasadením všetkých síl, s trpezlivosťou a ochotou bojovať o životy pacientov. Za ocenenie veľmi pekne ďakujeme a veľmi si ho vážime."

Nehodnotené nemocnice

Ide o nemocničné zariadenia, ktoré neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v dostatočne širokom spektre odborností, alebo majú v niektorých sledovaných ukazovateľoch príliš malé vzorky, a preto by mohlo byť ich hodnotenie skreslené. To, že nie sú hodntené, nehovorí nič o ich kvalite.

GEMERCLINIC, Hnúšťa,  Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená,  Hospitale, Šahy,  Nemocnica AGEL Bánovce nad Bebravou,  Nemocnica AGEL Handlová,  Nemocnica AGEL Krompachy,  Nemocnica AGEL Zlaté Moravce,  Nemocnica Dr. V. Alexandra, Kežmarok ,  Nemocnica Malacky,  Nemocnica ProCare, Bratislava,  Nemocnica s poliklinikou Hlohovec,  Nemocnica s poliklinikou Ilava,  Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec,  Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava ,  Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom,  Nemocnica sv. Michala - Bratislava,  PRO VITAE, Gelnica,  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš,  Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava ,  Železničná nemocnica Košice
Projekt finančne podporujú Tento portál bol súčasťou projektu, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu
pre právne služby
dovera.sk lab.online union.sk ec.europa.eu reformuj.sk paulqlaw.com